Termene și condiții de utlilizare a site-ului digiton.ro

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI

Asociația Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură în România (CCIFER), lider de consorțiu, în parteneriat cu POLIAC DEVELOPMENT SRL implementează începând cu 18 octombrie 2022 proiectul DigitON (Mentalitate digitală, abilităţi şi instrumente pentru eficientizarea IMM-urilor), cod MySMIS 140860. Acțiunile DigitON se desfășoară pe o perioadă de 15 luni, respectiv 18 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023, în regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

Proiectul DigitON este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 10.iii, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

În cadrul proiectului a fost lansată platforma web, cu denumirea site, www.digiton.ro. Utilizarea acestui site este condiționată de respectarea condițiilor generale precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

 

Acceptarea condiţiilor

Folosirea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenelor și condițiilor expuse mai jos. Termenele și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către  CCIFER,  fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. 

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă termenele de utilizare descrise în continuare. Ȋn cazul în care utilizatorii sunt minori, se presupune că accesarea site-ului, inclusiv postare de texte, imagini etc se realizează cu acordul şi sub supravegherea reprezentantului legal, CCIFER fiind exonerată de orice răspundere.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenele și condițiile site-ului, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-lui.

CCIFER nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Accesul către site, poate fi suspendat sau restricţionat oricậnd, din motive obiective,  utilizatorilor, inclusiv în caz de defecţiuni tehnice/mentenanţă, fără a fi necesară o notificare prealabilă şi fără drept de despăgubire împotriva CCIFER.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate pe site pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că CCIFER va fi absolvită  de orice răspundere.

Condiţii generale

  1. Drepturi de proprietate intelectuală
  2. Limitarea responsabilităţii
  3. Drept aplicabil
  4. Actualizarea condiţiilor generale

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate acestui site sunt proprietatea CCIFER sau a unor terţi care au autorizat CCIFER să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus-menționat și ale lucrărilor sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzȃnd orice utilizare ȋn scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel ȋncȃt să se conformeze dispozițiilor legale privind proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări fără a se fi obținut, ȋn prealabil, acordul CCIFER este strict interzisă și constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legislației ȋn vigoare.

 

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu.

Conţinutul acestui site este cu titlu informativ şi nu creează raporturi juridice pentru CCIFER. Accesarea site-ului nu creează niciun fel de drepturi pentru utilizatori sau pentru terţe persoane în raport cu CCIFER. 

CCIFER nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Prin încărcarea pe site a unor materiale de către utilizatori, expeditorul declară şi îşi asumă orice responsabilitate cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terţi şi autorizează CCIFER să dispună, fără a mai fi necesar un alt acord prealabil, de respectivul material.

Politica provind protecția confidențialității datelor poate fi consultată aici.

 

Drept aplicabil         

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern romȃn. Limba Condițiilor Generale este limba română. Ȋn caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

 

Actualizarea condițiilor generale

CCIFER ȋşi rezervă dreptul de a modifica și actualiza ȋn orice moment site-ul, accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului, care trebuie, prin urmare, să se raporteze ȋn mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale ȋn vigoare.

 Acest site este destinat proiectului de educație DigitOn care vizează îmbunătățirea nivelului de competențe de bază și avansate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor prin formare pentru un număr de 400 de angajați din întreprinderi care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, și consultanța acordată către 100 întreprinderi.

Pagină actualizată în 16 ianuarie 2023.